شرح وظايف:

  • انجام وازکتومي و همکاري با تيم عمل بستن لوله زنان
  • آموزش پزشکان عمومي جهت گذراندن دوره يکماهه NSV
  • آموزش دستياران يورولوژي و دانشجويان پزشکي در مقطع اکسترني
  • برگزاري گارگاههاي تئوري جهت پزشکان و پايش ايشان
 
  محمد خلفي مسؤول واحد - پزشک عمومي - داراي مدرک انجام عمل وازکتومي
Email:  shc_vazek@sums.ac.ir

پرسنل واحد:

آقای میرزاییدستیار وازکتومی
آقای حسینیدستیار وازکتومی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-20 9:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ