شرح وظايف:
  • درخواست آزمایش جهت داوطلبین ازدواج و صدور مجوز ازدواج
  • مشاوره ژنتیک و درخواست آزمایش
  • آموزش دانشجويان پزشکي در مقطع اکسترني
  • آموزش کارشناسان مشاوره تالاسمی
  • ارتباط شغلی با شبکه های بهداشت- درمان استان
  • بایگانی آزمایشات و اسناد ناقلین تالاسمی
 
 

 راحله نظری

مسؤول واحد- پزشک عمومی

Email: valfajr_nk@sums.ac.ir


 
  پرسنل واحد:

خانم شیبانیمشاور تالاسمی
خانم مسعودیمشاور تالاسمی
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-20 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ