اعضا کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
  • مدیر مجتمع : آقای دکتر محمد مرزوقی
  • معاونت مجتمع: آقای خلیل کارامد 
  • مسئول دفتر مدیریت: خانم زهرا حسینی
  • مسئول طب کار: آقای دکتر حمیدرضا مصطفوی
  • مسئول آرمایشگاه: خانم سوسن مجتبوی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-15 23:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ