بسم الله الرحمن الرحیمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
ما مدیران، کارکنان و خدمتگزاران مرکز بهدhشت شهرستان شیراز
به منظور تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست،
بر باورهای زیر هم پیمان و استوار خواهیم شد. 1. با حضور به موقع در محل کار، حقوق مراجعین و همکاران را محترم شماریم و نظم و وقت شناسی را رعایت کنیم.
 2. نسبت به همکاران و مراجعین با خوش رویی، احترام و متانت رفتار کنیم.
 3. ارائه خدمات به ارباب رجوع را با رعایت عدالت، انصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و ....) انجام دهیم.
 4. راهنمایی و اطلاعات لازم را به طور کامل در اختیار مراجعین قرار دهیم.
 5. وظایفمان را به صورت موثر و کارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی انجم دهیم.
 6. فعالیت ها را به صورت مستند و مشخص و بدون دخالت سلیقه کارکنان یا مدیران و منطبق با برنامه زمانبندی شده انجام دهیم.
 7. از شایعه پراکنی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند، بپرهیزیم.
 8. منزلت و جایگاه سازمانی خود را ارج نهاده و نسبت به سازمان متبوع خود احساس مسئولیت کنیم.
 9. راز دار بوده و از افشا اسناد محرمانه و تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند، خودداری کنیم.
 10. از پوشش مناسب و آراسته با عرف و فرهنگ جامعه استفاده کنیم.
 11. به منظور حفظ حقوق دیگران، از استعمال دخانیات در محیط کار بپرهیزیم.
 12. از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری کنیم.تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-11-11 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ