شرح وظایف:
  • ثبت مشخصات ارباب رجوع ( مشخصات فردی و مشخصات دفترچه بیمه)
  • ثبت اطلاعات خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
  • دریافت هزینه از ارباب رجوع
  • واریز وجه کارکردی روزانه به بانک
  • ارائه آمار ماهانه به حسابداری والفجر
     
   خليل کارآمدمسؤول پذيرش - کاردان مدارک پزشکی
Email:   shc_pazir@sums.ac.ir
       پرسنل واحد:

آقای مومن زادهمتصدی پذیرش
آقای محمدیمتصدی پذیرش
خانم زارعمتصدی پذیرش
خانم رضاییمتصدی پذیرش
خانم هاشمیمتصدی پذیرش
خانم سامانیمتصدی پذیرش
خانم اکرمیمتصدی پذیرش
خانم محمدرضاییمتصدی پذیرش

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-2 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ