شرح وظایف:
  • ثبت نتیجه آزمایشهای مربوط به مزدوجین
  • ثبت نتیجه آزمایشهای مربوط به تست مواد مخدر
  • ثبت نتیجه آزمایشهای مربوط به آزمایشات بیوشیمی
  • صدور مجوز جهت مزدوجین
  • صدور مجوز تست مواد مخدر
  • پرینت از نتایج آزمایشات بیوشیمی


سرکار خانم حسینیمسؤول واحد
Emailvalfajr_1@sums.ac.ir
       پرسنل واحد:

آقای بیاتاپراتور نتایج آزمایشات بیوشیمی
آقای زرین تاجاپراتور نتایج آزمایشات مواد مخدر
خانم قیصریانمتصدی جوابدهیتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-2 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ