ریاست


نام و نام خانوادگي  :
  دکتر محمد مرزوقی


مدرك تحصيلي   : پزشک عمومی

 
معاون  


نام و نام خانوادگي  :
  دکتر محمدهادی نعمتی

 
مدرك تحصيلي   :  متخصص بیهوشی

 
مدیر امور عمومی و حقوقی
نام و نام خانوادگي  :
   عزیزاله زارعی  


مدرك تحصيلي   : کارشناس ارشد جامعه شناسی

 
 مدیر سلامت
نام و نام خانوادگي  :
 خلیل کارامد

 
مدرك تحصيلي   : کاردان مدارک پزشکی

 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-1-5 8:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ