عنوان تخصص
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چها رشنبه
پنجشنبه
غدد
دکتر بدیعی (8صبح )
   
دکتر بدیعی (8صبح )
 
زنان
دکترتعلم (12ظهر)
دکتر حمیری (11:30 ظهر)
 دکتر خادم (9 صبح)
دکتر حمیری (11:30 ظهر)
دکترتعلم (12ظهر)
 
متخصص گوش و حلق و بینی دکتر شریفی (9:30صبح) دکتر شریفی (9:30صبح)  
مشاوره ژنتیک
  
دکتر بدیعی (8صبح)
   
جراح مغز و اعصاب
 
 
دکتر زارعی زاده (10صبح) 
 
 
 
چشم
دکتر حسین پور(14ظهر)
 دکتر آرام (8صبح)  دکتر آرام (8صبح)
دکتر حسین پور(14ظهر)
 
پوست
 
دکتر فریدون پور (8:30صبح)
   
دکتر فریدون پور (8:30صبح)
توانبخشی
دکتر قسمی (12ظهر)
دکتر قسمی (12ظهر)
دکتر قسمی (12ظهر)
 
دکتر قسمی (12ظهر)
 
متخصص مغز و اعصاب
 
 
  دکترکدیور (10صبح)  دکترکدیور (10صبح)
اطفال
 
دکتر صحرائیان (10صبح)
 
دکتر صحرائیان (10صبح)
  
فوق تخصص گوارشدکترهاشمی(10:30صبح)     دکتر همایون (9-11 صبح)
فوق تخصص روماتولوژی   دکتررادمنش (11-13صبح)  
فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمنی واطفال دکتر مقتدری   دکتر حیدری
فوق تخصص ریه و متخصص داخلی   دکتر نیکنام  
اعصاب و روان دکتربهرامی(8-10صبح)دکتربدیعیدکتر حبیبی(12-14صبح)  
فوق تخصص کلیه اطفال  دکتر بازرگانیدکتر بازرگانیدکتر بازرگانی 
فوق تخصص آنکولوژی اطفالدکتر بذرافشاندکتر بذرافشاندکتر بذرافشاندکتر بذرافشاندکتر بذرافشاندکتر بذرافشان
کارشناس روانشناس
  
خانم ذوالفقاری(14:30 بعدازظهر)
   
کارشناس تغذیه
آقای حسین زاده(8صبح)
آقای حسین زاده(8صبح)
آقای حسین زاده(8صبح)
آقای حسین زاده(8صبح)
آقای حسین زاده(8صبح)
آقای حسین زاده(8صبح)
الکترولیز خانم قشقایی (8صبح)   خانم قشقایی (8صبح)
سونوگرافی
دستغیب(13)
دستغیب(13)
دستغیب(13)
دستغیب(13)
دستغیب(13)
 

                  *** دکتر تعصب (متخصص داخلی ) دوشنبه ها و پنج شنبه ها مختص بیماران دیابتی از ساعت 10 به بعد  (با ارائه  فرم ارجاع پزشک خانواده ویزیت متخصص مذکور رایگان محاسبه می گردد)
                  *** دکتر عطریان (متخصص داخلی ) یکشنبه ها و سه شنبه ها مختص بیماران دیابتی از ساعت 8 الی 10  (با ارائه  فرم ارجاع پزشک خانواده ویزیت متخصص مذکور رایگان محاسبه می گردد)
                  ***  دکتر فیض اله منصوری(متخصص چشم ) پنجشنبه ها مختص بیماران دیابتی از ساعت 9 الی 11  (با ارائه  فرم ارجاع پزشک خانواده ویزیت متخصص مذکور رایگان محاسبه می گردد)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-10 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ