برنامه پزشکان  متخصص وفوق تخصص مجتمع بهداشتی درمانی  نادرکاظمی

عنوان تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چها رشنبه

پنجشنبه

غدد

دکتر بدیعی (8صبح )

 

 

 

دکتر بدیعی (8صبح )

 

زنان

دکترتعلم (12)

دکتر حمیری  (12)

 

 

دکترحمیری(12)

دکتر تعلم  (12 )

 

جراح عمومی

 

دکتر اشرف (15/1)

دکتر اشرف(15/1)

دکتراشرف (15/1)

 

مشاوره ژنتیک

 

 

دکتر بدیعی (مشاوره)

 

 

 

داخلی

 

دکتر عبدالهی (12)

 

دکتر عبدالهی (12)

دکتر عبدالهی (12)

دکتر عبدالهی (8:30)

کلیه محاری ادراری

 

دکتر قدری  (12)

دکتر قدری  (12)

  

 

چشم

دکتر حسین پور(1)

 

 

دکتر حسین پور(1)

دکتر حسین پور(1)

 

 

پوست

 

دکتر فریدون پور (30/8)

 

 

 

دکتر فریدون پور(30/8)

مغز واعصاب

 

 

 

 

 

 

قلب وعروق

 

 

 

 

 

روما تولوژی وارتوپد

 

 

 

 

 

 

توانبخشی

دکتر قسمی  (30/1)

دکتر قسمی  (30/1)

دکتر قسمی  (30/1)

 

دکتر  قسمی  (30/1)

 

اعصاب وروان

 

دکتر افشار (4)

 

 

دکتر افشار(4)

 

اطفال

 

دکتر صحرائیان  (10)

 

دکتر صحرائیان (10)

 

 

کارشناس روانشناس

 خانم فیلی (2) 

خانم ذوالفقاری (30/8)

خانم دهقانی (2)

 خانم نوروزی(2)

خانم ذوالفقاری /8) 

کارشناس تغذیه

آقای حسین زاده(8)

آقای  حسین زاده(8)

آقای حسین زاده(8)

آقای  حسین زاده(8)

آقای  حسین زاده(8)

آقای حسین زاده

سونوگرافی

دکتر دستغیب(1)

دکتر دستغیب(1)

دکتر  دستغیب(1)

دکتر  دستغیب(1)

دکتر  دستغیب(1)

 

 

ختنه،جراحی سرپایی از قبیل خال ،زگیل

 

دکتر طیبی (4)

 

 

 

 

 دکتر طیبی (4)

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-19 10:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ