با توجه به ارائه خدمات متنوع و جهت جلوگیری از شلوغی بیش از حد و سردرگمی ارباب رجوع ساعت پذیرش و پاسخگویی به مراجعین هر واحد به شرح ذیل اعلام می گردد:


واحدشنبه تا چهارشنبهپنجشنبه ها 
پذیرش ازدواجی7:45-  12:007:45 - 11:30
پذیرش مواد مخدر7:30 - 12:007:30 - 11:00
پذیرش آزمایشات بیوشیمی7:30 - 117:30 - 10:30
پذیرش طب کار7:30 - 12 7:30 - 11 
پذیرش کلینیک7:30 - تا اتمام ظرفیت پزشک مربوطه7:30 - تا اتمام ظرفیت پزشک مربوطه
پذیرش سونوگرافی7:30 - تا اتمام ظرفیت سونوگرافی-----
جوابدهی ازدواجی8:30 - 138:30 - 12
جوابدهی آزمایشات بیوشیمی8:30- 138:30- 12
بهداشت خانواده7:30 -  13:307:30 -  12:30
جوابدهی مواد مخدر8:30- 13:008:30- 12
 صدور کارت تندرستی 8:00 - 12:30 8:00 - 11
وازکتومی7:30 -  13:307:30 -  12:30

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-8-13 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ