داروخانه مجتمع بهداشتي درماني نادركاظمي با بيمه هاي خدمات درماني، خدمات درماني روستائي، نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي، نيروهاي انتظامي طرف قرارداد مي باشد. همچنين نسخ آزاد در اين داروخانه پيچيده مي شوند. قابل ذکر است که داروهاي مراجعين کلينيک بيماري هاي آميزشي (STD) و واحد ديابت در داروخانه مجتمع موجود مي باشد.
 


مسؤول داروخانه - دکترای داروسازی فرزانه کتبابتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-20 9:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ