عنوان تخصص
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چها رشنبه
پنجشنبه

فوق تخصص غدد
دکتر بدیعی (8صبح )
دکتر روستا (10)
 دکتر روستا (10-12) دکتر فرجی (9 صبح) دکتر روستا (10)
دکتر خرمندار (8 )
  دکتر خرمندار (9صبح)
زنان
دکتر محسن زاده(9)
دکتر بحرانی فرد(10)
دکترتعلم (12ظهر)
دکتر ساعی زاده (10صبح)
 
دکتر اکبری(9)
 
 -

متخصص یورولوژی
    دکتر ایزدگشت  دکتر ایزدگشت 

متخصص طب ورزشی

 
 دکتر شبقره (8 صبح) دکتر شبقره (8 صبح)
 دکتر شبقره (8 صبح)
 دکتر شبقره (8 صبح) دکتر شبقره (8 صبح) دکتر شبقره (8 صبح)

جراح مغز و اعصاب
 
 
 
 
 
 

متخصص ژنتیک
 دکتر گودرزی(8:30صبح)  دکتر گودرزی(8:30صبح)  دکتر گودرزی(8:30صبح)

متخصص چشم
    دکتر آرام (8صبح)
 
 دکتر منصوری (دیابتی ها)
10 صبح

متخصص پوست
 
دکتر فریدون پور (8:30)
   
دکتر فریدون پور (8:30)

متخصص توانبخشی
دکتر قسمی (12ظهر)
دکتر قسمی (12ظهر)
دکتر قسمی (12ظهر)
 
دکتر قسمی (12ظهر)
 

متخصص مغز و اعصاب
  دکترکدیور (8صبح)
 
  دکترکدیور (8صبح)  دکترکدیور (8صبح)

متخصص اطفال
 دکتررها صحراییان (10 صبح)     

فوق تخصص گوارش
دکترهاشمی(10)     


فوق تخصص روماتولوژی

 دکتر زارعی (11)  دکتر زارعی (11)  دکتر زارعی (11)دکتررادمنش (9صبح) دکتر زارعی (10)  

فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمنی واطفال
 دکتر مقتدری(9صبح)  دکتر حیدری (8)  

فوق تخصص ریه و متخصص داخلی
   دکترنیکنام(9 صبح)  

اعصاب و روان
 دکتر موسوی (9)      دکتر موسوی (11)

فوق تخصص کلیه اطفال
      

فوق تخصص آنکولوژی اطفال
دکتر بذرافشان(9صبح) دکتر بذرافشان(10صبح) دکتر بذرافشان(10:30) 

فوق تخصص انکولوژی  بزرگسال

 دکتر حقیقت (10:30)    
متخصص عفونی - داخلیدکتر شاهرخ مردانی (9)دکتر شاهرخ مردانی (9)دکتر شاهرخ مردانی (9)  
دکتر شاهرخ مردانی (9)

متخصص داخلی
  دکتر تعصب (10صبح) دکتر هوشنگی (8:30) 
دکتر تعصب (10صبح)
 

متخصص استخوان و مفاصل (ارتوپد)
 دکتر موسوی (11)    دکتر موسوی (11) دکتر شهریاری (10) 

متخصص جراحی عمومی
   دکتر بمانا (10)   

فوق تخصص جراحی اطفال
  دکتر حسینی (9صبح)    

      

کارشناس تغذیه
 
آقای حسین زاده(9صبح)
 
 
آقای حسین زاده(9صبح)
 

کارشناس روانشناس
آقای متشرعیخانم محمدی    خانم محمدی    خانم محمدی  

سونوگرافی
دکتر حکمت نژاد(8-12)
 
دکتر حکمت نژاد(8-12)
 
دکتر ذاکر (8:30)
 
دکتر ذاکر (8:30)

                  *** دکتر تعصب (متخصص داخلی ) دوشنبه ها و پنج شنبه ها مختص بیماران دیابتی از ساعت 10 به بعد  (با ارائه  فرم ارجاع پزشک خانواده ویزیت متخصص مذکور رایگان محاسبه می گردد)
                  *** دکتر عطریان (متخصص داخلی ) یکشنبه ها و سه شنبه ها مختص بیماران دیابتی از ساعت 8 الی 10  (با ارائه  فرم ارجاع پزشک خانواده ویزیت متخصص مذکور رایگان محاسبه می گردد)
                  ***  دکتر فیض اله منصوری(متخصص چشم ) پنجشنبه ها مختص بیماران دیابتی از ساعت 9 الی 11  (با ارائه  فرم ارجاع پزشک خانواده ویزیت متخصص مذکور رایگان محاسبه می گردد)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-17 9:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ